Søk om sponsormidler fra Knapphus

Vi i Knapphus Energi ønsker å bidra til nærmiljøet i form av sponsorstøtte til aktiviteter for barn og unge samt prosjekter som drives på frivillig basis og dugnad. Jo flere støtten kommer til gode jo høyere prioritet vil den få i tildeling.

Søknadsskjema

Loading
  • Kontaktperson

  • Beskriv hvem som søker og hva du søker om

  • Ta med litt informasjon om aldersgruppen og hvor mange som får nytte av prosjektet.

Vi ønsker én samlet søknad fra idrettslaget eller foreningen, ikke flere søknader fra ulike aldersgrupper eller avdelinger i samme lag/forening.

Søknadskriterier

  • Prosjekter som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
  • Lag og foreninger basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
  • Prosjekter til glede for mange i det aktuelle nærmiljøet blir prioritert.
  • Knapphus Energi AS skal synliggjøres i form av logo på deres nettside og Facebook-side, på drakter, plakater, invitasjoner eller liknende. Dette må dokumenteres i form av bilder.  
  • Ved en evt. tildeling må dere sende faktura til oss med tildelt beløp. Instruks på dette sendes ved tildeling. 
Søknadsfrist 15.03.2022
Tildeling 31.03.2022

Har du spørsmål?

Spør gjerne vår markedssjef!

Trond Birk

Marked & salg