Vi leverer Biofyringsolje

Landsdekkende leverandør av biofyringsolje til privat, næring og kommune.

Hva er biofyringsolje?

Biofyringsolje er erstatningen for fossil fyringsolje på alle typer oljekjeler/oljebrennere. Tilsvarende erstatter bioparafin fossil parafin på parafinovner.

Myndighetskrav

Fra 2020 ble det forbudt med fossil olje i oljefyr. Du kan bruke oljefyren videre om du bytter til biofyringsolje. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Eksisterende oljekjel

Har du oljekjel fra før? Da kan denne bygges om til å fungere med biofyringsolje. Kontakt oss for mer informasjon om ombygging.

Bestill fyringsolje

Kontakt oss for bestilling av fyringsolje eller andre spørsmål.

Hva er biofyringsolje

Biofyringsolje erstatter tradisjonell fossil fyringsolje til oljekjeler/oljebrennere og bioparafin til parafinovner.
Fordelene med biofyringsolje er lavere utslipp av svoveldioksid, NOx, ingen aromater og støv på samme nivå som fossil fyringsolje.
Knapphus Energi leverer godkjent og bærekraftig biofyringsolje og bioparafin av høy kvalitet over hele landet.

Biofyringsolje lukter mindre enn flytende olje og røyk i pipa enn fossil fyringsolje. Den egner seg veldig godt til oljefyrer, byggvarmere, kupevarmere og korntørker.

Høy lagringsevne gjør at biofyringsoljen kan oppbevares i tanken i over 10 år. Den passer godt til både ute- og innetanker. 
Kuldebestanding ned til minus 40C° ved behov for det.

Biofyringsolje er CO2-nøytralt. Det vil si at den ikke tilfører ny CO2 konsentrasjon i atmosfæren og påvirker dermed ikke drivhuseffekten og global oppvarming. Sporbarhet og dokumentasjon er en viktig faktor i produksjonen for å sikre at produktet ikke kommer i konflikt med matproduksjon, medfører avskoging og sikrer fair trade. Produksjonen og kontrollen av den gjør at biofyringsolje er et sertifisert produkt.
Biofyringsoljen produseres av fornybare ressurser og er er fremstilt av planteolje, frityrolje, slakteavfall, tallolje og trevirke. Ressurser som er en del av det raske karbon kretsløpet i atmosfæren.

Ønsker mer informasjon om bruk og dokumentasjon rundt biofyringsolje er du velkommen til å kontakte oss. Vi står klar til å hjelpe deg til en mer miljøvennlig løsning på ditt varmebehov.

Ønsker du å bestille eller har du spørsmål?

Benytt kontaktskjema under til å sende oss bestillinger, forespørsler eller andre spørsmål du måtte ha om biofyringsolje.
Loading


Terje Svensen

Salgssjef

Morten Bye

Salgssjef

Bestill enkelt via app

Ved hjelp av vår mobilapp kan du enkelt bestille all vår energi, hvor som helst, når som helst. Du får oversikt over dine tidligere bestillinger gjort via appen og status. Ordren går automatisk til våre sjåfører som vil levere så snart de kan eller til ønsket dato.

Behold din gamle oljekjel

Er fyringsanlegget ditt i god stand? Da kan det lønne seg å bygge det om til å fungere med biofyringsolje. Det skal bare en liten ombygging til. 

Ta gjerne kontakt med oss så er vi behjelpelige med å bistå slik at du kan få bygget om oljefyren din.

Krav fra myndighetene

Fra 01.01.2020 ble det iverksatt forbud mot å brenne fossil fyringsolje i oljekjeler.
Fossil fyringsolje må erstattes med biofyringsolje for å kunne benytte oljekjelen videre.

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger (utdrag):

§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Disse byggene er unntatt forbudet:
Bruk av mineralolje til oppvarming av følgende bygninger er unntatt fra forskriften:
a. fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.
b. bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.
c. driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025.
d. sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025.
e. bygninger under oppføring eller endring der bruken gjelder midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) frem til 1. januar 2022.
f. bygninger og bygningsdeler der formålet med oppvarmingen er skadeforebyggende tørking etter alvorlige og uforutsette hendelser.

§ 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges vassdrags- og energidirektorat har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av bygninger.

Forskriften betyr at det ikke er lov å brenne fossil fyringsolje eller fossil parafin etter 01.01.2020.

Les hele forskriften her:

Vårt distribusjonsnett

Med vår egen transportavdeling og samarbeidspartnere er vi en landsdekkende leverandør av biofyringsolje.